Smaki Francji w Polsce

Ech, podróżować ze smakiem… Jak się okazuje nie musimy wcale rezerwować biletów na lot do Paryża czy też innej francuskiej metropolii. Zarówno w Polsce, jak i wielu zakątkach świata już wkrótce będzie można zasmakować prawdziwie francuskich smaków. A przecież wiadomo, że francuska kuchnia jest jedną z najlepszych, najbardziej wykwintnych i bogatych w smaki.

Fot: rendezvousenfrance.com/fr
Fot: rendezvousenfrance.com/fr

19 marca 2015 kuchnia „à la française” będzie królować na stołach najlepszych restauracji. Gastronomiczne wydarzenie pod nazwą „Goût de France / Good France”, czyli Smak Francji, odbędzie się w tym samym czasie na różnych krańcach świata – w najlepszych restauracjach na pięciu kontynentach. W sumie będzie to ponad 1000 kolacji, przystawek, deserów charakterystycznych dla słynnej kuchni francuskiej, wydanych w renomowanych restauracjach, przez najlepszych szefów kuchni.

Warto wiedzieć, że również w Polsce nie zabraknie okazji do degustowania wykwintnych francuskich przysmaków. 19 marca 2015 r. aż 37 znakomitych szefów kuchni zaproponuje to, co charakterystyczne i  najlepsze w kuchni francuskiej. Można powiedzieć, że dania znad Loary zagoszczą praktycznie w każdym regionie kraju. A zatem nawet jeśli w naszym rodzinnym mieście nie ma restauracji, która bierze udział w „Goût de France / Good France”, zawsze można zaplanować wycieczkę do Warszawy, Wrocławia, Sopotu czy Poznania, pamiętając oczywiście o rezerwacji stolika. Z całą pewnością tak wyjątkowa okazja skusi wielu smakoszy francuskich dań.
Poniżej prezentujemy listę polskich restauracji, które zapraszają do delektowania się Smakami Francji:

War­sza­wa: ACA­DE­MY OF CO­OKING, chef: Kurt Schel­ler, ARU­ANA RE­STAU­RANT, chef: Witek Iwań­ski, ATE­LIER AMARO, chef: Mo­dest Amaro, BI­STRO DE PARIS, chef: Mi­chel Moran, BRAS­SE­RIE WAR­SZAW­SKA, chef: Ma­te­usz Wi­chrow­ski, L’EN­FANT TER­RI­BLE, chef: Mi­chał Bryś, LE BI­STRO ROZ­BRAT, chef: Pas­cal Ku­lecz­ko, LE VIC­TO­RIA BRAS­SE­RIE MO­DER­NE, chef: Ma­ciej Ma­jew­ski, NO­LI­TA, chef: Jacek Grochowi­na, OPA­SŁY TOM, chef: Agata Wojda, R 20/ROZ­BRAT 20, chef: Łu­kasz Gu­ziński, SALTO CU­ISI­NE BY MAR­TIN GI­ME­NEZ CA­STRO, chef: Gi­me­nez Ca­stro Mar­tin, SEN­SES, chef: An­drea Ca­ma­stra, TAMKA 43, chef: Rafał Hre­cza­niuk, WI­NOS­FE­RA, chef: Jakub Adam­czyk, Z57, chef To­masz Kap­tur­kie­wicz

Kra­ków: LA FON­TA­INE, chef: Pier­re Ga­il­lard, ZA­KŁAD­KA, chef: Rafał Tar­gosz,

Sopot: BULAJ, chef: Artur Moroz, CY­RA­NO ET RO­XA­NE, chef: Yan­nick Chau­vet, PETIT PARIS, chef: Phi­lip­pe Abra­ham

Wro­cław: ACQU­ARIO, chef: Ju­sty­na Słup­ska, MO­SA­IQ, chef: Piotr Apa­nel, A LA FRAN­CA­ISE, chef: Do­mi­ni­que Che­sna­is

Gdy­nia: SZTUCZ­KA , chef: Rafał Wa­łę­sa, AL­PEJ­SKA, chef Ju­lien Se­cher

Łódź: ANA­TEW­KA, chef: Sła­wo­mir Kompa, PIO­TROW­SKA KLUB ZIE­LIŃ­SKI I SYN, chef: Ewa Re­zler

Po­znań: HUGO RE­STAU­RANT, chef: Do­mi­nik Na­rloch

Toruń: SFERA BY KRAU­ZO­WICZ, chef Se­ba­stian Krau­zo­wicz

Bia­ły­stok: RE­CEP­TU­RA, chef: Paweł Za­wadz­ki, Piotr Py­czot

Biel­sko-Biała: BLU, chef: Ma­te­usz Cze­kier­da

Byd­goszcz: VILLA CA­LVA­DOS, chef: Grze­gorz Par­czew­ski

Cie­ko­cin­ko: 1906 GOU­R­MET RE­STAU­RANT, chef: Pawel Do­łżo­nek

Jan­ko­wi­ce: HOTEL SPA LA­SKO­WO, chef: Paweł Kacz­ma­rek / Kry­stian Cy­dej­ko

Do­bczy­ce: DWÓR SIE­RA­KÓW, chef: Ja­nusz Fic

Szczyrk: GO­ŚCI­NIEC SAL­MO­POL­SKI, chef : Grze­gorz Ja­siń­ski