Jak zdobyć wizę do USA

Zdobycie nieimigracyjnej wizy do USA wydawanej w celach turystycznych wcale nie jest tak trudne jak się powszechnie uważa. Jeżeli chcesz zdobyć wizę powinieneś na początku określić typ wizy o jaką będziesz się ubiegać. Najczęściej wydawanymi wizami są wizy służbowo  – turystyczne.

Statua Wolności w USA
źródło: Pinterest

Gdy określimy już rodzaj wizy musimy uiścić opłatę wizową, która w przypadku wizy służbowo-turystycznej wynosi 160 dolarów. Wpłaty możemy dokonać w banku albo na poczcie. Pamiętajmy, że aby umówić się na wizytę z konsulem musimy zachować numer wpłaty i jej potwierdzenie.

Następnie wypełniamy specjalny formularz DS.-160 i rejestrujemy się na stronie ambasady, po uzupełnieniu wszystkich danych klikamy na znajdujący się na stronie link „wyznacz spotkanie” i za pośrednictwem internetu wyznaczamy datę spotkania z konsulem.

Na koniec udajemy się w wyznaczonym dniu do ambasady wraz z: wydrukiem potwierdzenia daty umówionej rozmowy, wydrukiem strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160, zdjęciem wykonanym w ciągu ostatnich sześciu miesięcy (należy zaznaczyć u fotografa, że ma to być zdjęcie wizowe 5 cm x 5 cm), ważnym paszportem oraz potwierdzeniem dokonania opłaty wizowej, a także dodatkowymi dokumentami zgodnymi z kategorią wizową o którą się ubiegamy.

W ambasadzie ustawiasz się w kolejce do rejestracji, gdzie przetwarzają Twoje dokumenty, biorą odciski palców, dostajesz numerek i idziesz na spotkanie z konsulem. Rozmowa z konsulem może być prowadzona po angielsku albo po polsku. W trakcie konwersacji odpowiada się na kilka pytań: Do kogo jadę? Na jak długo? Gdzie pracujesz? itp. Jeżeli uzyskamy zgodę konsula to paszport z wbitą wizą zostanie przesłany na nasz adres przez firmę kurierską. Z reguły czeka się na odesłanie paszportu od kilku do kilkunastu dni.